KOLEKCE

Tématy děl umělkyně Gordany Glass jsou idea rodiny, dobra a šťastné budoucnosti. Svým uměním se Gordana snaží zbavit člověka strachu a motivovat ho k následování snů. Předává maximum energie k dosažení cílů, kterou lidé získají při každém pohledu na její tvorbu.
  • All
  • Interiér design
  • Křišťálové skleničky
  • Ostatní umělci
  • Umělecké sklo